Menu

Nytt håp

Nytt håp Norge – Vida y esperanza Bolivia

På gaten

Hva vi gjør på gaten.

Arbeidet med gateungdommen dreier seg i stor grad om å holde kontakten med dem og følge dem opp på ulike måter. Arbeidet foregår i all hovedsak på gaten, og oppfølgingen består i å dele ut noen mindre måltid og verktøy de bruker for å arbeide på gaten (naler til de som vasker frontruter og skokrem til de som pusser sko). Vi henter også inn eller utvikler diverse informasjonsmateriell og holder «workshops» med fokus på ulike tema som berører ungdommenes hverdag. Disse holdes enten på gaten, eller på dagsenteret når ungdommene kommer der én gang i uken. Et annet viktig tiltak vi kan bidra med overfor ungdommene er å hjelpe dem med å komme seg til lege og tannlege når behov og midler er tilstede.

En sentral del av arbeidet vårt på gaten er å oppmuntre ungdommene til å komme seg videre i studier eller bedre arbeid, og å hjelpe dem til dette når de er klare. I den forbindelse er vi nå iferd med å etablere et rehabiliteringssenter der ungdommene vil kunne arbeide med hester som en del av terapien. Dette er en sammensatt gruppe der mange trenger rehabilitering fra rus, og da spesielt limsniffing. Andre møter andre hindringer for å komme videre i livet, som at de mangler fødselsattest og identitetspapirer, arbeidserfaring eller fast adresse.

Det vi per i dag gjør for å oppnå denne hjelpen er i første rekke å skaffe dem papirene de trenger. Vi har ansatt en advokat som utfører dette. Hindringene her er ofte det at ungdommene ikke kjenner sin egen bakgrunn, og når de kanskje ikke vet hva foreldrene heter eller sitt eget etternavn, blir de vanskelige å finne i de offentlige registrene. Når de har papirer og er noenlunde rusfri kan vi prøve å få dem inn i militæret. Dette gir dem erfaring og papirer de kan bruke i annet arbeid siden. Men disiplinen er vanskelig for mange av dem. Med papirer kan skole være et annet alternativ, men også dette er et system som mange av dem sliter med å finne seg til rette i. De må i dette tilfellet uansett fortsette arbeidet på gaten til sitt eget underhold ved siden av skolegangen.

Et siste aktuelt alternativ er å drive rehabilitering ved hjelp av at ungdommene får arbeide med hester. Alternativet er aktuelt fordi en av de ansatte i over 30 år har arbeidet med hester, og fordi han og familien i en årrekke har vært åpne for å tilby dårligere stilt ungdom denne type arbeid – samt middag hjemme hos seg selv. I Vida y esperanza har han holdt fram dette arbeidet, og arbeidet viser resultater gjennom ungdom som tidligere håpløst var gitt opp av andre og som hadde mistet troen på seg selv, og som i dag har kommet seg på beina, er rehabilitert og ute i normalt arbeid og forsørger seg selv.

Skrevet av Administrator torsdag januar 26, 2017

Permanent lenke -

« Virkeområder - Leksehjelp »