Menu

Nytt håp

Nytt håp Norge – Vida y esperanza Bolivia

Saksliste til årsmøte 2017

Årsmøtet for Nytt håp vil i år holdes i Gosen 91, Sandsli, 7. juni Kl 2000. Alle medlemmer er velkommen.

  1. Valg av ordstyrer og referent.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Godkjenning av årsmelding.
  4. Godkjenning av regnskap.
  5. Fastsetting av kontingent.
  6. Vedta budsjett.


Se årsmelding og regnskap her.

Skrevet av Administrator torsdag juni 1, 2017

Permanent lenke -

« Styret for Prosjekt nytt håp - Årsmøtereferat 2017 »