Menu

Nytt håp

Nytt håp Norge – Vida y esperanza Bolivia

Saker til årsmåtet 2016

Sakslisten for årsmøtet er følgende

  1. Behandle årsmelding
  2. Behandle regnskapet
  3. Forslag fra styret: Pengene som så langt er samlet inn til innkjøp av en eiendom fristilles slik at de kan brukes til drift. Bakgrunnen for dette er at det har vist seg vanskelig i praksis å kjøpe en egnet eiendom.
  4. Fastsette kontingent: Holde kontingenten på kr 300 slik som i dag.
  5. Vedta budsjett.
  6. Valg på styreleder og styre.

Skrevet av Administrator tirsdag juni 14, 2016

Permanent lenke -

« Årsmøtereferat 2016 - En rapport fra arbeidet, oktober 2015 »