Menu

Nytt håp

Nytt håp Norge – Vida y esperanza Bolivia

Planlegger ny tur til Bolivia

Når det nå nærmer seg to år siden vi kom hjem fra et ni måneders opphold i Bolivia, planlegger vi en ny tur. Dette er en viktig reise for å holde kontakten med arbeidet varm. For å greie å gjennomføre dette trenger vi økonomisk støtte.

I slutten av august 2011 dro vi to familier til Cochabamba for å være med på arbeidet der. Familien Risa reiste videre til Brasil i februar 2012, mens familien Sunnhordvik ble i Cochabamba fram til mai samme året. Siden vi kom tilbake til Norge har vi fortsatt kontakten med arbeidet, finansiert det gjennom gaver og medlemskontingent og fått jevnlige oppdateringer. Nå planlegger familien Sunnhordvik en ny reise for å besøke og oppdatere seg på arbeidet i Cochabamba – Bolivia. Mens vi forrige gang vi var i Bolivia bosatte oss der og var der over en lengre periode, er det nå snakk om et kortere opphold på inntil tre uker. Dette håper vi å få til sommeren 2013.

Nytt håp er en hundre prosent ideell organisasjon, og vi bruker ikke av de innsamlede midlene til administrasjon eller andre utbetalinger her i Norge. Vi søker derfor etter folk – personer, bedrifter, organisasjoner, menigheter etc – som vil være med å støtte oss økonomisk når vi nå reiser. Vi håper du som leser dette vil være med å støtte.

Jeg vil understreke viktigheten av denne reisen. Sett fra vår side er det essensielt å ha god kjennskap til det som skjer i Bolivia for at vi skal kunne utfylle den oppgaven vi har her i Norge. Samtidig er det ytret et sterkt ønske fra arbeiderne i Bolivia at vi kommer og tilbringer tid sammen med dem og utveksler erfaringer og tanker.

Bak ideen om at Nytt håp er en frivillig ideell organisasjon, ligger det at vi må betale denne typen reiser selv, og vi får heller ikke lønn. Uten å gå for mye inn på vår privatøkonomi, så vil jeg fastslå at dette ikke er noe vi har råd til. Skal vi klare å gjøre denne reisen er vi helt avhengig av støtte dedikert til dette formålet.

For å utdype bedre hva formålet med reisen er og hvordan vi ser for oss at det blir, har vi skrevet et brev til eventuelle støttepartnere. Les brevet her.

Dersom du ønsker å støtte oss kan du sette inn penger på kontonummer 9713.18.60726 (Niklas Sunnhordvik, Skandiabanken). Du kan velge å være anonym, eller du kan sende oss en epost og fortelle hvem du er, så får du oppdateringer underveis. Send epostadressen din til niklas@sunnhordvik.com. Dersom du vil være med å støtte, så håper vi å høre fra deg så snart som mulig, da vi ønsker å få avklart når vi kan kjøpe billetter.

Skrevet av Administrator mandag april 1, 2013

Permanent lenke -

« Nytt håp har hatt besøk fra Fjellheim bibelskole - Basar med godt oppmøte »