Menu

Nytt håp

Nytt håp Norge – Vida y esperanza Bolivia

Nyheter sommeren 2017

Fra Bolivia raooprterer de at det gode arbeidet holder fram og at de har innledet nyttig samarbeid med en annen organisasjon.

Jeg snakket med direktøren for Nytt håp i Bolivia, Magaly Torrez Reyes, tidligere i sommer, og hun rapporterer at det fremdeles går bra med arbeidet. Blant ungdommene vi hjelper som bor på gaten, er det enkelte tilbakefall til rus, men det er vanskelig å unngå. Vi må heller jobbe at denne andelen skal være så liten som mulig. I denne gruppen er det nå tre som går på skole. Vi skulle gjerne ønske at flere gjorde det, men det er store utfordringer for dem knyttet til dette, da de fleste står på egne bein uten særlig kontakt med egen familie. Derfor må vi være takknemlig for de som går på skole og de får hjelp til å skaffe skolemateriell og til å gjøre lekser.

De siste månedene har det vært gjennomført noen arbeidsseminar (workshops) sammen med andre organisasjoner som driver lignende arbeid. Magaly nevner her en organisasjon som heter Tierra de hombres (TdH). I sånne sammenhenger kan vi bidra med erfaringer fra arbeidet, der vi viser hvordan bruk av hester i terapi, eller terapi som settes i sammenheng med arbeid og oppgaver som ungdommene utfører, eller hvordan gudstro og praksis ut fra dette virker positivt inn på terapien. Enkelte av deltakerne tar riktig nok avstand fra alt som har med Gud å gjøre som en respons på de mange vanskelige tingene de har opplevd, og får selvsagt full respekt for det, mens for andre Gud et siste håp; de kan ikke annet enn å vente på et mirakel. Dette er med å gi dem håp.

Mens vi hjelper ungdommer som bor på gaten og som ikke har noen økonomiske ressurser, og rekrutterer blant dem når vi har ledig kapasitet for terapi, så jobber TdH med mer ressurssterke ungdommer der foreldrene betaler for behandling. De står derfor sterkere enn oss økonomisk. Når vi arrangerer disse arbeidsseminarene innebærer det dermed en liten inntekt for oss ved at TdH betaler for å delta.

TdH har også vært med og besøkt leksehjelpen. Der ser de hvordan vi har et preventivt fokus når det gjelder rus. Det er mye enklere å jobbe for at de yngste barna ikke skal begynne å bruke rusmidler, enn å jobbe med rehabilitering av ungdommene som allerede har havnet på gaten der det er et hardt rusmiljø.

Ellers har vi fremdeles studenter fra et lokalt universitet (Universidad privada abierta latinoamericana, UPAL) som utfører praksis. Dette er en måte vi kan ha et samarbeid med lokalsamfunnet, og i tillegg til at vi yter noe for det, så gir det også input til arbeidet vårt å ha medarbeidere som er under utdanning. Dette er også en markering overfor lokale myndigheter om at vi ønsker å opptre åpent og i samarbeid med andre. Samarbeidet med UPAL strekker seg tilbake nesten helt fra vi startet opp for snart ti år siden.

Til sist understreker Magaly at vi jobber ut fra en tanke om at alle, både brukere og ansatte, er en familie. Vi fokuserer på den enkelte, og ikke på alle som en gruppe. Dette er et viktig og sentralt aspekt som er med å bidra til de gode resultatene av arbeidet med å få barn og ungdom gjennom skolen, til å holde seg borte fra rus, men heller komme i en posisjon de de kan forsørge seg selv og sin egen familie.

Bilde: 2017-08/img-20170618-wa0016.jpg

Skrevet av Administrator søndag august 6, 2017

Permanent lenke -

« Årsmøtereferat 2017