Menu

Nytt håp

Nytt håp Norge – Vida y esperanza Bolivia

En oppdatering fra Bolivia, september 2015

Her kommer en liten rapport fra arbeidet som gjøres i Bolivia

Leksehjelp

For de eltste har vi den siste perioden prioritert å jobbe med forebyggende seminarer med ulike tema, som narkotikamisbruk, alkohol og vold i familien. Når det gjelder barna på leksehjelpen har vi hatt et større fokus på å involvere foreldre og foresatte. Dette har vært en positiv erfaring, selv om enkelte bor kun med sin mor eller en slektning. Vi ser et stadig større fravær av farsfiguren på grunn av faktorer som økonomi, familievold og alkoholisme.

Ungdom på gaten

Helt fra starten har Nytt håp jobbet med å støtte ungdommene i det arbeidet de gjør (vaske bilruter i gatekryss). Vi kjøper naler som de trenger for å vaske og tørke av bilrutene. Det er svært krevende å få disse ungdommene til å gå på skole, men vi er svært glade for at vi de siste månedene har hatt to gutter som går på skole. Dermed har vi også leksehjelp på gaten.

Hesteterapi

Vi er svært fornøyde med at flesteparten av disse ungdommene fortsetter å studere og å kjempe for å ikke få tilbakefall til rus. Vi beklager at fremdeles har ingen slektning av de fire guttene som mistet moren i fjor har tatt på seg ansvaret for disse. De fortsetter å jobbe med skolen og har fremgang der. Et annet tilbakeslag den siste tiden var at en av guttene som er i militæret forlot tjenesten. Eller kan militærtjeneste være en god vei tilbake til livet som nyttig samfunnsborger. Likevel er vi svært tilfredse med at flesteparten av ungdommene er stabile og ønsker å fortsette å jobbe fremover.

Skrevet av Administrator torsdag september 17, 2015

Permanent lenke -

« En rapport fra arbeidet, oktober 2015 - Nytt håp har hatt besøk fra Fjellheim bibelskole »