Menu

Nytt håp

Nytt håp Norge – Vida y esperanza Bolivia

Årsmøtereferat 2017

Årsmøtet ble holdt på Sandsli. Det var ingen innkomne saker.

 1. Valg av ordstyrer og referent.
    Niklas er valgt til ordstyrer og referent.
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
    Innkalling og saksliste er godkjent.
 3. Godkjenning av årsmelding.
    Årsmeldingen er godkjent.
 4. Godkjenning av regnskap.
    Regnskapet er godkjent.
 5. Fastsetting av kontingent.
    Kontingenten forblir på kr 300,- i måneden.
 6. Vedta budsjett.
    Vi fortsetter med å sende kr 12.000,- i måneden. Vida y esperanza dekker resten av utgiftene fra oppsamlede midler som står på konto i Bolivia. Det blir sendt ekstra i forbindelse jul og oppstart for skolens semestre. Styret kan også vedta å dekke konkrete utgifter vi blir forespurt om. Vi budsjetterer med å sende tilsammen kr 170.000,-.


Se årsmelding og regnskap her.

Skrevet av Administrator torsdag juni 22, 2017

Permanent lenke -

« Saksliste til årsmøte 2017 - Nyheter sommeren 2017 »