Menu

Nytt håp

Nytt håp Norge – Vida y esperanza Bolivia

Årsmøtereferat 2016

 1. Niklas er ordstyrer og referent.
 2. Innkalling og saksliste er godkjent.
 3. Årsmeldingen er godkjent.
 4. Regnskapet er godkjent.
 5. Forslag fra styret: Pengene som så langt er samlet inn til innkjøp av en eiendom fristilles slik at de kan brukes til drift. Bakgrunnen for dette er at det har vist seg vanskelig i praksis å kjpe en egnet eiendom. Styret i samarbeid med Vida y esperanza bestemmer hvordan midlene skal disponeres. Forslaget godkjennes.
 6. Fastsette kontingent: Kontingenten blir værende på kr 300,- per måned som i dag.
 7. Vi budsjetterer med kr 120.000,- i faste gaver, kr 50.000,- i sporadiske gaver og kr 2.000 i administrasjonskostnader. Fra og med juli vil vi sende et fast beløp i norske kroner som styret fastsetter for seks måneder om gangen. Beløpet justeres i forhold til faste inntekter, men kan ligge noe over dette på grunn av erfaringene med noenlunde gjevn tilstrømning av enkeltgaver. For 2. halvår 2016 settes dette til kr 12.000,- per måned.
 8. Valg: Styret gjenvelges.
  • Styreleder: Niklas Sunnhordvik
  • Styremedlem: Marit Sand Risa
  • Styremedlem: Arne Dyngeland
  • Styremedlem: Ola Kåre Risa
  • Styremedlem: Miriam Sunnhordvik

Last ned årsmelding: 02 Årsmelding 2015

Skrevet av Administrator søndag juni 19, 2016

Permanent lenke -

Saker til årsmåtet 2016 »